Điều khoản và điều kiện

Khi truy cập trang web phimsexhayvl.net bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của tất cả các sửa đổi trong tương lai. Khi đăng nhập vào bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Phimsexhayvl không lưu trữ dữ liệu ( phim sex ) trên bất cứ server nào, tất cả phim được tổng hợp từ bên thứ 3

Website phimsexhayvl cho phép xem và chia sẻ nội dung người lớn, bao gồm các hình ảnh khiêu dâm. Ngoài ra, phimsexhayvl chứa nội dung video, thông tin và tài liệu khác trên internet.

Phimsexhayvl sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh cho việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba.

Để sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ hoặc hơn 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi bạn không được phép sử dụng các trang web.

Câu hỏi liên quan đến các điều khoản và điều kiện này phải được hướng tới: [email protected]