Tag: Su Yinghua

Địt em nhân viên xăm trổ ngày chỉ đến văn phòng để địt nhau

Địt em nhân viên xăm trổ ngày chỉ đến văn phòng để địt nhau. Tôi không nghĩ mình sẽ thức dậy theo cách đó. Bố tôi đứng dậy và bỏ tôi đi, ông thấy tôi đang rời khỏi nhà và ông đang cầm một chiếc hộp lớn định ném vào tô...