Tag: Yue Kelan

Buổi thực hành quá trình tạo ra em bé cùng cô giáo dáng nuột

Buổi thực hành quá trình tạo ra em bé cùng cô giáo dáng nuột. Tôi nhìn thấy cậu bé cầm khẩu súng nhỏ bằng một tay, chĩa vào lỗ âm đạo của Yiyuan và từ từ đẩy nó vào. Chỉ cần nghe Yeyuan: À...uh...ah...ah...đau, đau qu...